TRACOMECO GỬI CÔNG VĂN THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIAO HÀNG CHẬM

Chúng tôi xin gửi tới Quý khách hàng toàn văn thông báo của nhà máy lắp ráp ô tô Tracomeco: